RIS rövid bemutatása

  • Komplex: mert lefedi a teljes üzleti folyamatot, az ajánlati kalkulációk készítésétől egészen a teljesített megbízások elszámolásáig, elemzéséig. Ez a teljes lefedettség megvalósítja az adatok akadálymentes áramlását az egymásután következő funkciók, tevékenységek során.
  • Integrált: mert Magyarországon kihasznál minden elérhető digitális adatforrást, kapcsolódik a Kapella2, GYSEV-VIHAR, Vontat2, IÜR, NAVISION rendszerekhez, ezekkel közvetlen, kétirányú adatforgalmat bonyolít, ezzel is csökkentve a manuális adatrögzítés mennyiséget (egyben csökkenti a hibázás lehetőségét is), gyorsítva az adatok elérhetőségét. Ez a lehetőség fennáll bármelyik nemzeti infrastruktúrát üzemeltető vasúti informatikai rendszerrel.
  • Workflow: mert előre definiált, standard folyamatok mentén történik az üzleti tevékenység. Ezáltal a folyamatok minden megbízás esetén azonos lépéseken keresztül zajlanak, ez átláthatóvá, nyomon követhetővé teszi ezeket, valamint egyszerűsíti a helyettesítéseket. Az egyes tevékenységekhez, és ezáltal az adatokhoz is szerepkör alapú, egyéni jogosultsági rendszert rendel a RIS, ezzel biztosítva a feladatok delegálását, az egyes felhasználók feladat listájának létre hozását, és természetesen az folyamatok, adatok megfelelő szintű biztonságát.
  • A rendszer alapelvei közé tartozik az adatrögzítés minimalizálása, a szükséges – és csak a szükséges, illetve a jogosult  – információk elérhetővé tétele, a kötelező adattartalom meghatározása, és nem utolsó sorban a teljes körű jogszabályi megfelelés.
  • Jogilag védett A szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői műnek minősül, és a szerzői mű keletkezésétől fogva törvény biztosította módon megilleti a jogvédelem.