RIS

A rendszer célja

Az alkalmazás célja a Megrendelő főtevékenységének (vasúti áruszállítási szolgáltatás nyújtása) támogatása, a konkrét vonat megrendeléstől kezdődően, annak leközlekedtetésén át az elszámolásig. Elvárás a RIS rendszertől, hogy az elvégzett tevékenységeket egységesen szabályozott, kötelező erejű végrehajtási rendszerbe fogják össze, biztosítva a folyamatok átláthatóságát, nyomon követhetőségét. További követelmény a manuális tevékenységek – lehetőség szerinti – automatizálása, az információáramlás szabványosítása, gyorsítása (kiemelve az értesítések és feladat-, határidő figyelmeztetések automatizmusát), valamint az elérhető kapcsolódó informatikai rendszerek, adatbázisok használatának megvalósítását.

A RIS rendszer működésének, az általa szolgáltatott információknak meg kell felelnie az érvényes vonatkozó jogszabályokban, utasításokban előírtaknak.

A RIS rendszer nemzetközi vasúti fuvarjogot alkalmazó bármely vasútvállalatnál adaptálható, előnyeit minden önálló vasúttársaság élvezheti.

RIS rövid bemutatása

 • Komplex: mert lefedi a teljes üzleti folyamatot, az ajánlati kalkulációk készítésétől egészen a teljesített megbízások elszámolásáig, elemzéséig. Ez a teljes lefedettség megvalósítja az adatok akadálymentes áramlását az egymásután következő funkciók, tevékenységek során.
 • Integrált: mert Magyarországon kihasznál minden elérhető digitális adatforrást, kapcsolódik a Kapella2, GYSEV-VIHAR, Vontat2, IÜR, NAVISION rendszerekhez, ezekkel közvetlen, kétirányú adatforgalmat bonyolít, ezzel is csökkentve a manuális adatrögzítés mennyiséget (egyben csökkenti a hibázás lehetőségét is), gyorsítva az adatok elérhetőségét. Ez a lehetőség fennáll bármelyik nemzeti infrastruktúrát üzemeltető vasúti informatikai rendszerrel.
 • Workflow: mert előre definiált, standard folyamatok mentén történik az üzleti tevékenység. Ezáltal a folyamatok minden megbízás esetén azonos lépéseken keresztül zajlanak, ez átláthatóvá, nyomon követhetővé teszi ezeket, valamint egyszerűsíti a helyettesítéseket. Az egyes tevékenységekhez, és ezáltal az adatokhoz is szerepkör alapú, egyéni jogosultsági rendszert rendel a RIS, ezzel biztosítva a feladatok delegálását, az egyes felhasználók feladat listájának létre hozását, és természetesen az folyamatok, adatok megfelelő szintű biztonságát.
 • A rendszer alapelvei közé tartozik az adatrögzítés minimalizálása, a szükséges – és csak a szükséges, illetve a jogosult  – információk elérhetővé tétele, a kötelező adattartalom meghatározása, és nem utolsó sorban a teljes körű jogszabályi megfelelés.
 • Jogilag védett A szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői műnek minősül, és a szerzői mű keletkezésétől fogva törvény biztosította módon megilleti a jogvédelem.

A RIS forgalomba hozatalához a következő szerződések kerültek rögzítésre:

 • Sztenderd vállalkozási szerződés a RIS bevezetéséhez (projekt-szintű rugalmassággal, az implementációval, egyediesítéssel, beállításokkal és kapcsolódó szolgáltatásokkal történő bevezetéshez egy-egy új ügyfélnél);
 • Végfelhasználói licencszerződés (End User License Agreement);
 • Támogatási szerződés (Support agreement).
 • A szoftver forráskódjának időszakos letétbe helyezése független letétkezelőnél

Előnyök

Megbízó szempontjából:

 • Teljes körű jogszabályi megfelelés
 • Folyamatos tájékoztatás a közlekedő vonatokról
 • Minőségi munka
 • Korrekt elszámolás

Felhasználó szempontjából:

 • Egységesen szabályozott standard folyamatok
 • Folyamatok átláthatósága, nyomonkövethetősége
 • Adatrögzítés minimalizálása
 • Manuális tevékenységek autamtizálása

A tulajdonos szempontjából

 • Teljes üzleti folyamat lefedése
 • Minőségi munkavégzés
 • Folyamatos kontroll
 • Költséghatékonyság növelése
 • Pénzügyi bevételek garanciája