A rendszer célja

Az alkalmazás célja a Megrendelő főtevékenységének (vasúti áruszállítási szolgáltatás nyújtása) támogatása, a konkrét vonat megrendeléstől kezdődően, annak leközlekedtetésén át az elszámolásig. Elvárás a RIS rendszertől, hogy az elvégzett tevékenységeket egységesen szabályozott, kötelező erejű végrehajtási rendszerbe fogják össze, biztosítva a folyamatok átláthatóságát, nyomon követhetőségét. További követelmény a manuális tevékenységek – lehetőség szerinti – automatizálása, az információáramlás szabványosítása, gyorsítása (kiemelve az értesítések és feladat-, határidő figyelmeztetések automatizmusát), valamint az elérhető kapcsolódó informatikai rendszerek, adatbázisok használatának megvalósítását.

A RIS rendszer működésének, az általa szolgáltatott információknak meg kell felelnie az érvényes vonatkozó jogszabályokban, utasításokban előírtaknak.

A RIS rendszer nemzetközi vasúti fuvarjogot alkalmazó bármely vasútvállalatnál adaptálható, előnyeit minden önálló vasúttársaság élvezheti.